Μεταμορφώνουμε κατασκευές, παλιές και νέες, για να δημιουργήσουμε αξέχαστη και διαχρονική αρχιτεκτονική!

Η ανακαίνιση και αποκατάσταση είναι από τις δραστηριότητες που απαιτεί μεγάλη εμπειρία.  Η εταιρεία μας  έχει μακροχρόνια εμπειρία στην ανακαίνιση και αποκατάσταση, καθώς και εξειδικευμένο προσωπικό

Τα στάδια εργασίας για την επιτυχημένη ανακαίνιση και αποκατάσταση είναι:

  • Αξιολόγηση και ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης των κτιρίων.
  • Προτάσεις για αρχικές λύσεις καλαίσθητες και οικονομικές για τον πελάτη και, πάντα, σύμφωνα με τις επιθυμίες του.
  • Προϋπολογισμός και χρονοδιάγραμμα.
  • Συντονισμός όλων των συνεργείων που εμπλέκονται στις εργασίες αποπεράτωσης.

Συντήρηση και λειτουργία κτιρίων.

  • Προληπτική συντήρηση και καλή λειτουργία των κτιρίων και των εγκαταστάσεων αυτών.
  • Διορθωτική συντήρηση των κτιρίων σε τμήματα της κατασκευής τους, στις εγκαταστάσεις θέρμανσης – κλιματισμού, στις ηλεκτρολογικές – υδραυλικές εγκαταστάσεις, στον περιβάλλοντα χώρο και τον κήπο.