Αναβαθμίστε ενεργειακά το κτίριο σας!

Έχοντας την απαραίτητη πιστοποίηση του ενεργειακού επιθεωρητή με αριθμό Α.Μ. 15340, εκδίδουμε Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης και, παράλληλα, σας προτείνουμε τρόπους για το πώς μπορείτε να αναβαθμίσετε ενεργειακά το κτίριο σας.

 

Έκδοση πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης

Ενεργειακά Πιστοποιητικά: Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα και γρήγορα την έκδοση των πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης, όπως απαιτεί ο νόμος για την πώληση ή την ενοικίαση του ακινήτου σας.

Στην εταιρία μας, η Ενεργειακή επιθεώρηση γίνεται από ενεργειακό επιθεωρητή, εξουσιοδοτημένο από το ΥΠΕΚΑ για την κατάταξη του κτιρίου σας σε μια από τις καθορισμένες ενεργειακές βαθμίδες.

 

Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων

Ενεργειακές αναβαθμίσεις: Κάνουμε συγκεκριμένες προτάσεις για το πώς μπορεί το διαμέρισμα ή το κτίριο σας να αναβαθμιστεί ενεργειακά, ώστε:

  • Να εξασφαλιστεί οικονομία στην κατανάλωση καυσίμου και ρεύματος.
  • Να έχει μεγαλύτερη εμπορική αξία το ακίνητό σας.
  • Να συμβάλουμε όλοι στη μείωση ρύπων στο περιβάλλον.

 

Κάνουμε την πρόταση πράξη και αναλαμβάνουμε όλες τις απαραίτητες εργασίες που απαιτούνται για την ενδεδειγμένη αναβάθμιση στο δικό σας κτίριο!

Πώς γίνεται: Μετά από αυτοψία, την οποία διενεργεί ο ενεργειακός επιθεωρητής, γίνεται η μελέτη της ενεργειακής επιθεώρησης, ώστε το κτίριο να καταταχτεί σε μία ενεργειακή κατηγορία. Ο επιθεωρητής προτείνει λύσεις, για να ανέβει ενεργειακά το κτίριο σε μία καλύτερη κατηγορία.

Συνηθισμένοι τρόποι ενεργειακής αναβάθμισης είναι:

-Εξωτερική θερμομόνωση: Τοποθετείται θερμομόνωση στην εξωτερική πλευρά τις εξωτερικής τοιχοποιίας  του υφιστάμενου κτιρίου όπως επίσης  τοποθετείται μόνωση στο δώμα ή και στην πυλωτή εξωτερικά κάτω από το δάπεδο του α’ ορόφου.
-Αντικατάσταση εξωτερικών κουφωμάτων: Γίνεται αντικατάσταση των παλιών κουφωμάτων με νέα κουφώματα συνήθως αλουμινίου, με θερμοδιακοπή και ενεργειακούς υαλοπίνακες.
-Τοποθέτηση ηλιακού συλλέκτη.
Άλλες παρεμβάσεις που μπορεί να αναβαθμίσουν ενεργειακά το κτίριο είναι η αντικατάσταση του λέβητα, η τοποθέτηση τεντών στους εξώστες κ.λπ.

Τα Οφέλη:

Το όφελος από κάθε παρέμβαση που γίνεται για την ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου είναι πολύ μεγάλο:
– Στην εξοικονόμηση καυσίμου και ρεύματος για τη θέρμανση, τον κλιματισμό του κτιρίου και την παραγωγή ζεστού νερού.
– Στη μειωμένη εκπομπή ρύπων στο περιβάλλον.
– Στην αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου.