Σε περίπτωση που διαθέτετε μια κατοικία και θα θέλατε να την αξιοποιήσετε επιχειρηματικά θα πρέπει να γνωρίζεται ότι είναι αναγκαία η άδεια από τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.)

Αν θέλετε να ενισχύσετε το εισόδημά σας, είτε σκοπεύετε να καλύψετε το κόστος της βίλας σας, η βίλα σας στην Κρήτη μπορεί να είναι κατάλληλη γι’ αυτό. Ωστόσο, είναι απαραίτητο να αποκτήσετε την άδεια από τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού, γνωστός στην Ελλάδα ως ΕΟΤ, αν σκοπεύετε να ενοικιάσετε τη βίλα σας.

Τα κριτήρια για την έγκριση της άδειας του ΕΟΤ τείνουν να ποικίλουν με την πάροδο του χρόνου και γι’ αυτό είναι απαραίτητο να το αναθέσετε σε κάποιον που γνωρίζει τη διαδικασία, ώστε να κάνει όλη την απαραίτητη γραφειοκρατική εργασία.

Το γραφείο μας μπορεί να σας εκδώσει την άδεια σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα χρησιμοποιώντας βέβαια διάφορα έγγραφα και στοιχεία σας καθώς επίσης και μελέτες που απαιτούνται για την έκδοση της άδειας:

Αδειοδότηση καταλληλότητας ξενοδοχειακών καταλυμάτων

 • Αίτηση-υπεύθυνη δήλωση ιδιοκτήτη.
 • Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης.
 • Άδεια δόμησης.
 • Ειδικά σχέδια με υπομνήματα Ε.Ο.Τ.
 • Πιστοποιητικό πυρασφάλειας (όπου απαιτείται).
 • Βεβαίωση καλής λειτουργίας του αποχετευτικού συστήματος.
 • Έγκριση αρχιτεκτονικών σχεδίων Ε.Ο.Τ.
 • Παράβολα υπέρ ελληνικού δημοσίου.

Αδειοδότηση καταλληλότητας κολυμβητικής δεξαμενής

 • Αίτηση-υπεύθυνη δήλωση ιδιοκτήτη.
 • Αντίγραφο της εγκεκριμένης από τον Ε.Ο.Τ. κάτοψης της κολυμβητικής δεξαμενής.
 • Τεχνική έκθεση διπλωματούχου μηχανικού.
 • Βεβαίωση και υπεύθυνη δήλωση διπλωματούχου μηχανικού για τον τρόπο κατασκευής της κολυμβητικής δεξαμενής.
 • Υπεύθυνη δήλωση ορισμού και αποδοχής υπεύθυνου λειτουργίας της κολυμβητικής δεξαμενής.