ÉCONOMIE DANS ECON II

Αρχικά, τι αφορά το πρόγραμμα αυτό είναι λίγο πολύ γνωστό. Αξίζει όμως να αναφερθούμε συνοπτικά σε κάποιες σημαντικές διαφορές από το πρώτο πρόγραμμα “Εξοικονομώ κατ’ Οίκον” ή απλώς εξοικονομώ όπως καθιερώθηκε να αναφέρεται. Το πρόγραμμα αυτό , το οποίο γίνεται σε συγχρηματοδότηση με το Ε.Σ.Π.Α. και υπό αρμοδιότητα του Ε.Τ.Ε.ΑΝ. ( Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας & Ανάπτυξης) δίνει σημαντικό ποσοστό επιδότησης για την στήριξη παρεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης που στοχεύουν στη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας,στην καλύτερη ενεργειακή απόδοση και στην εξοικονόμηση ενέργειας. Οι κυριότερες διαφορές του δεύτερου αυτού προγράμματος από το αντίστοιχο πρώτο συνοψίζονται στα ποσοστά επιδότησης, στον επιλέξιμο προϋπολογισμό και στις κλίμακες εισοδηματικών κριτηρίων.
Πιο αναλυτικά, από όσα γνωρίζουμε οι διαφορές θα είναι:

  • Το ποσοστό επιδότησης των εργασιών ενεργειακής αναβάθμισης θα φτάνει εώς και 70%.
  • Ο επιλέξιμος προυπολογισμός των εργασιών θα είναι μεγαλύτερος και θα αφορά εργασίες μέχρι 25.000€ ανά κατοικία (στο προηγούμενο ήταν 15.000€).
  • Οι εισοδηματικές κλίμακες επιδότησης θα είναι έξι αντί των τριών που ήταν στο προηγούμενο.
  • Τέλος, δίνεται η δυνατότητα πρόσληψης ενεργειακού συμβούλου που αναλαμβάνει όλη τη διεκπεραίωση της διαδικασίας και η όποια δαπάνη για την αμοιβή του καλύπτεται από την επιδότηση του προγράμματος.

Επίσης, μια σημαντική διαφορά του νέου προγράμματος είναι ότι ο τραπεζικός δανεισμός δεν είναι υποχρεωτικός και ο ενδιαφερόμενος μπορεί να συμμετάσχει και με ίδια κεφάλαια και σε συνδυασμό με την επιδότηση να συμπληρώνουν τις δαπάνες ενεργειακής αναβάθμισης του κτιρίου ή του διαμερίσματος τους.
Η διαδικασία για την ένταξη του αιτούντα αλλάζει και αυτή. Η αίτηση πλέον θα γίνεται ηλεκτρονικά και θα μπορεί ο ενεργειακός σύμβουλος ,που θα είναι υπεύθυνος για την ενημέρωση του ενδιαφερόμενου, να παρακολουθεί την πορεία της ηλεκτρονικά μέσω ειδικής πλατφόρμας στην οποία στην πρώτη φάση θα αναρτούν και τα δικαιολογητικά.
Ποιές εργασίες εντάσσονται στο πρόγραμμα
Το σημαντικότερο κομμάτι του προγράμματος που αξίζει να αναφερθούμε εκτενέστερα όμως είναι ποιες εργασίες θα επιδοτηθούν. Οι εργασίες- παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης αφορούν λοιπόν:

  • Τοποθέτηση και εφαρμογή εξωτερικής θερμομόνωσης και μόνωσης ταράτσας. Εδώ συμπεριλαμβάνονται όλες οι παρεμβάσεις που αφορούν εργασίες για εξωτερική θερμοπρόσοψη και μόνωση κτιρίων. Ακόμα, περιλαμβάνει εργασίες μόνωσης για ταράτσες και πυλωτές πολυκατοικιών.
  • Αντικατάσταση κουφωμάτων. Αυτές οι εργασίες αφορούν την τοποθέτηση νέων κουφωμάτων συμπεριλαμβανομένων των εξώπορτων κτιρίων, των παντζουριών και των συστημάτων υαλοπινάκων (τζαμιών).
  • Τοποθέτηση συστημάτων σκίασης(τέντες)
  • Αναβάθμιση του συστήματος θέρμανσης και παροχής ζεστού νερού χρήσης (π.χ. λέβητας και ηλιακός θερμοσίφωνας, αντλίες θερμότητας κ .ά.)

 

Χρήσιμες ερωτήσεις και απαντήσεις για το νέο πρόγραμμα εξοικονομώ κατ οίκον
 

1.    Δικαιούμαι να ενταχθώ στο πρόγραμμα, αλλά δεν γνωρίζω το ποσοστό επιδότησης των εργασιών. Πως μπορώ να το υπολογίσω;
Σε κάθε περίπτωση το σύνολο του προϋπολογισμού δαπανών για τον οποίο μπορείτε να λάβετε επιδότηση είναι μέχρι δαπάνες αξίας 25.000€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Μπορείτε να δείτε τα ποσοστά επιδότησης για όλες τις εισοδηματικές κλίμακες και τα αντίστοιχα ποσοστά εδώ.
 

2.    Πως μπορώ να εκδόσω Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης και σε ποιον πρέπει να απευθυνθώ;
Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης είναι στην ουσία η αποτύπωση της ενεργειακής κατανάλωσης ενός κτηρίου ή ενός διαμερίσματος και εκδίδεται από τους ενεργειακούς επιθεωρητές. Μπορείτε επίσης, να συνεργαστείτε με τον συγκεκριμένο ενεργειακό επιθεωρητή για το σύνολο του έργου και να σας βοηθάει καθ’ όλη την διάρκεια των εργασιών και των παρεμβάσεων.
 

3.    Σε τι βοηθάει το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης;
Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης αποτυπώνει την ενεργειακή κλάση ενός κτίσματος η οποία με τη σειρά της το κατατάσσει σε μια από τις εννέα κατηγορίες ενεργειακής απόδοσης των κτηρίων. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα επιδοτεί την αναβάθμιση κτηρίων ή κτηριακών μονάδων( διαμερισμάτων, οροφοδιαμερισμάτων κ.ά.) οικιακής χρήσης μόνο που ανήκουν στην Β’ ενεργειακή κλάση σε συνδυασμό με το εκάστοτε εισόδημα.Επίσης , μπορεί ο οποιοσδήποτε με την έκδοση του δεύτερου πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης ( μετά τις εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης ) να διαπιστώσει τα αποτελέσματα των εργασιών.
 

4.    Τι χρειάζεται για να ενταχθείς στο πρόγραμμα εξοικονομώ κατοίκων ΙΙ;
Στο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν όλων των ειδών τα κτήρια και οι κτηριακής μονάδες ( διαμερίσματα) οικιακής , όμως μόνο , χρήσης και με τα μέχρι γνωστά δεδομένα πρέπει να καλύπτουν τις εξής απαιτήσεις:
Να πληρούν τα κριτήρια εισοδηματικών περιορισμών που αναλύονται στο πίνακα δείτε εδώ.
Ο προυπολογισμός των δαπανών ενεργειακής αναβάθμισης και εξοικονόμησης ενέργειας να μην υπερβαίνει τα 250€/m² με ανώτατο όριο ποσού προυπολογισμού εργασιών 25.000€
 

5.    Μπορώ να ενταχτώ στο πρόγραμμα χωρίς να πάρω δάνειο;
ΝΑΙ, μπορείτε καθώς ο τραπεζικός δανεισμός δεν είναι υποχρεωτικός Έτσι,ως δικαιούχος του προγράμματος θα μπορείτε να χρησιμοποιείτε τα δικά σας κεφάλαια, ώστε σε συνδυασμό με τη χρηματοδότηση να συμπληρώσετε τον προϋπολογισμό των επιλέξιμων δαπανών.

6.    Ποιες εργασίες καλύπτονται από το πρόγραμμα (επιλέξιμες δαπάνες);
η αντικατάσταση κουφωμάτων και συστημάτων σκίασης.
η τοποθέτηση θερμομόνωσης στο κέλυφος του κτιρίου συμπεριλαμβανομένου δώματος/στέγης και πιλοτής.
η αναβάθμιση του συστήματος θέρμανσης και του συστήματος παροχής ζεστού νερού.

7.    Που θα γίνονται οι αιτήσεις;
Οι αιτήσεις θα καταθέτονται ηλεκτρονικά μέσω της νέας πλατφόρμας του «εξοικονομώ κατ΄οίκον» το όποιο θα συνδέεται με το σύστημα taxis.

8.    Θα ύπαρχους εκκρεμούσες αιτήσεις στο νέο πρόγραμμα;
OΧΙ, γιατί θα υπάρχει εξαρχής δέσμευση χρημάτων στο πληροφοριακό σύστημα και εφόσον σε περίπτωση που δεν θα υπάρχουν χρήματα δεν θα μπορεί να γίνει αίτηση.